Електронно дистанционно обучение на студенти по специална педагогика по дисциплини с практическа насоченост (брайл и ориентиране и мобилност)

Проф. д.п.н. Мира Цветкова-Арсова Гл. ас. д-р Маргарита Томова Софийски университет „Свети Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/ped2022-9.09 Резюме. Настоящото изследване представя резултатите...

See more

Университетската дигитална хуманитаристика след 2020 година. Наблюдения и предварителни изводи

Проф. д-р Ренета Божанкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/ped2022-9.08 Резюме. Изследването представя различни аспекти от развитието на университетските програми...

See more

Опитът в електронното обучение на студенти и преподаватели като фактор за формиране на отношения и нагласи към неговите възможности и ограничения (уроци от пандемията COVID-19)

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, доц. д-р Любка Алексиева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/ped2022-9.07 Резюме. Наложилото се поради пандемията от...

See more

Дигитални алтернативи за обогатяване на неформалните образователни дейности за деца и младежи чрез създаване на интерактивна онлайн платформа

Васил Ставрев „Oнсайтс груп“ ЕООД Йордан Дянков Община Варна https://doi.org/10.53656/ped2022-9.06 Резюме. В доклада се търсят ползите и възможните решения на...

See more

Развитие на професионалните умения на бъдещите педагози чрез дейности в студентския клуб „Мисия учител“

Гл. ас. д-р Златина Димитрова Бургаски свободен университет https://doi.org/10.53656/ped2022-9.05 Резюме. Изследвания на редица водещи учени показват, че извънаудиторната заетост на...

See more

Cоциално-педагогически виждания на студентите от специалност „Социални дейности“ в софийския университет „св. климент охридски“

Гл. ас. д-р Атанас Генчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/ped2022-9.04 Резюме. Настоящата статия прави кратък литературен обзор на социалната...

See more

Дигитално учене и неформално образование в свързаността си за изграждане на приобщаваща учебна среда

Доц. д-р Светлана Ангелова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца https://doi.org/10.53656/ped2022-9.03 Резюме. Статията представя теоретичен анализ...

See more

Трансгресивно-синергично кариерно развитие в „неформално образование“ в университета

Проф. д.п.н Яна Рашева-Мерджанова, проф. д.п.н. Моника Богданова, доц. д-р Илиана Петкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/ped2022-9.02 Резюме. Трансгресивната...

See more
Страница 1 от 99 1 2 99

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

en_US
bg_BG en_US